Här är du: VISS - nyheter
2018-08-24

VISS - nyheterFrån och med nu och cirka ett år framåt kommer vi lägga in ny information i VISS, eftersom vi börjat med en ny statusklassning.

Första steget är att nya påverkanskällor kommer in. I och med detta kan kopplingen mellan miljöproblem-status-påverkanskällor bli förändrad (ologisk).

 

När du öppnar VISS ser du aktuell förvaltningscykel, vilket är förvaltningscykel 3. Här kommer vi göra ändringar.

Vill du se tidigare cykeln (den som gäller nu) måste du välja förvaltningscykel 2. Här finns kopplingen mellan miljöproblem-status-påverkanskällor kvar.

 

Denna information har kommit från

Agneta Christensen
Samordnare Beredningssekretariatet
Vattenavdelningen
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

 

Till VISS kommer du via denna länk